اجراي آزمون ، مديريت آزمون
اجراي آزمون ، مديريت آزمون
صفحه اصلی / کتابخانه

کتاب های دوره ابتدایی

دانلود کتاب های درسی و کتابهای کار و راهنمای معلم دبستان(جدید)

 

 
سایر رسانه ها راهنمای معلم کتاب کار کتاب درسی  
کد

عنوان

کد

عنوان

کد

عنوان

کد

عنوان

نوار صوتی آموزش قرآن
۵۱ فارسی
۶/۵۳ تربیت بدنی
۴/۵۳ هنر
۱/۵۳ آموزش قرآن
۵۳ علوم
۵۲ ریاضی
۵/۵۳ ارزشیابی توصیفی
۴/۴ آموزش قرآن ویژه مدارس قرآنی
فارسی ۱(۹۲-۹۳) ۱/۱
۱ فارسی ۹۲-۹۳
۲ ریاضی
۴ علوم تجربی۹۲-۹۳

۱/۴

آموزش قرآن۹۲-۹۳
پایه اول
نوار صوتی آموزش قرآن
۵۴ فارسی
۷/۵۳ تربیت بدنی
۴/۵۷ هنر
۱/۸ آموزش قرآن
۲/۵۷ هدیه های آسمان
۵۶ علوم
۵۵ ریاضی
۵/۱ فارسی
۴/۸ هدیه های آسمان
۵ فارسی ۹۱-۹۲
۵ فارسی ۹۲-۹۳
۵/۱
فارسی مهارت های نوشتاری
۶ ریاضی
۷ علوم تجربی
۸/۱ آموزش قرآن۹۱-۹۲
۸/۱
آموزش قرآن ۹۲-۹۳
۸ هدیه های آسمان۹۱-۹۲
۸
۲۶ هدیه های آسمان
ویژه اهل سنت
۸/۶
آموزش قرآن ویژه مدارس قرآنی
پایه دوم
نوار صوتی آموزش قرآن
علوم(پیش نویس)
۱۱ علوم(پیش نویس)
۱۳ مطالعات اجتماعی
پایه سوم
نوار صوتی آموزش قرآن
۶۶ آموزش قرآن
۴/۵۳ هنر
۴/۱۷ هدیه های آسمان
۱/۱۴ فارسی بنویسیم
۱۴ فارسی بخوانیم
۱۵ ریاضی
۱۶ علوم تجربی
۱/۱۷ آآموزش قران
۱۷ هدیه های آسمان
۲۸ ضمیمه کتاب هدیه های آسمان اهل سنت
۳۲
۱۸ تعلیمات اجتماعی
پایه چهارم
نوار صوتی آموزش قرآن
۴/۵۳ هنر
۴/۲۳ هدیه هاى آسمان
نوار صوتی آموزش قرآن
۱/۲۰ فارسی بنویسیم
۲۰ فارسی بخوانیم
۲۱ ریاضی
۲۲ علوم تجربی
۱/۲۳ آموزش قرآن
۲۳ هدیه های آسمان
۲۹ هدیه های آسمان(ویژه ی اهل سنّت)
۳۳ هدیه هاى آسمان ویژه ى اقلیت هاى دینى
۲۴ تعلیمات اجتماعی
پایه پنجم
۲/۷۴ فارسی
۲۴/۷۴ سلامت و تربیت بدنی
۴/۵۳ هنر
۷۴/۳
آموزش قرآن
۷۴/۵
هدیه های آسمان
۷۴/۲۷ علوم
۵۲ ریاضی
۵/۵۳ ارزشیابی توصیفی
۷۴/۱۲ کارو فناوری پروژه های طراحی و ساخت
۷۴/۱۳ کارو فناوری پودمان های کار(خدمات و کشاورزی)
۷۴/۱۴
کار و فناوری پودمان های کار(صنعت)
۷۴/۲۵
کارو فناوری کلیات
۷۴/۲۶
کارو فناوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات)
۷۴/۲۸
مطالعات اجتماعی
۷۴/۴
تفکرو پژوهش
۴/۱۷ هدیه های آسمان
۳۴/۸
تفکرو پژوهش
۳۴/۱۰ کارو فناوری
۳۴
فارسی(مهارت های خوانداری)
۳۴/۱
فارسی(مهارت های نوشتاری)
۳۴/۶
ریاضی
۳۴/۲ علوم تجربی
۳۴/۴
آموزش قرآن
۳۴/۳
هدیه های آسمان
۳۴/۷
هدیه های آسمان ویژه اهل سنت
۲۴ تعلیمات اجتماعی
پایه ش
image_print

قرار گرفته در دسته : کتابخانه | نگارنده : admin | تعداد دیدگاه ها : بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *